Service95 Logo
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë
Issue #050 “Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë

All products featured are independently chosen by the Service95 team. When you purchase something through our shopping links, we may earn an affiliate commission.

Film poster for The Road Up

“Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor”: udhëheqësi i sipërmarrjes sociale që destigmatizon shëndetin mendor për meshkujt me ngjyrë

Në filmin dokumentar The Road Up nga Siskel Jacobs, kushtuar katër personave që dalin nga varfëria, shfaqet historia e Clarence, një burrë me ngjyrë rreth tridhjetë e pesë vjeç dhe vështirësitë e tij për të qenë i hapur, duke qenë i pambrojtur dhe duke kërkuar ndihmë. Kjo vështirësi arrin kulmin me një skenë ku Clarence shpërthen në lot, duke zbuluar të gjithë peshën që mban dhe gjithçka që i ka kushtuar. Është një moment prekës, por, për fat të keq, jo i pazakontë. Shumë burra, veçanërisht ata me ngjyrë si Clarence, e nënvlerësojnë shëndetin e tyre mendor, me dashje ose pa dashje dhe nuk bëjnë asgjë për traumat, shpesh për shkak të stigmave nga shoqëria. 

Varfëria është një nga përcaktuesit kryesorë socialë të shëndetit fizik dhe mendor. Njerëzit e varfër, veçanërisht në fillim të jetës ose për një periudhë të gjatë, janë në rrezik të pasojave të pafavorshme shëndetësore dhe zhvillimore gjatë gjithë jetës së tyre. Kjo komplikohet nga fakti se kaq shumë njerëz me ngjyrë vazhdojnë të përjetojnë pabarazi sistematike që shpesh ndodh të jenë të papunë ose me të ardhura të pamjaftueshme: që nga viti 2018, një në pesë njerëz me ngjyrë në SHBA jetonte në varfëri.

Hapi i parë është normalizimi i dialogut rreth shëndetit mendor të meshkujve dhe kjo nënkupton edhe marrjen në konsideratë të rolit që luan kultura. Për shembull, disa kërkime tregojnë se shumë njerëz me ngjyrë besojnë se depresioni ose ankthi i lehtë do të konsiderohej diçka “e çmendur” në rrethet e tyre shoqërore. Megjithatë, njerëzit me ngjyrë kanë më shumë gjasa të bëjnë vetëvrasje, sesa të bardhët. Kjo është një thirrje e heshtur për ndihmë. 

Një aspekt tjetër i rëndësishëm është njohja e ndikimit shoqëror në shëndetin mendor, pasi shumë nga pengesat me të cilat përballen njerëzit në shoqëri (si varfëria, varësia dhe të pastrehët) janë të lidhura drejtpërdrejt me shëndetin mendor. Për shembull, njerëzit me ngjyrë janë të mbipërfaqësuar në burgjet e SHBA-së. Edhe pse përbëjnë 13% të popullsisë së përgjithshme të SHBA-së, në burgje ata përbejnë gati 40% të popullsisë. Dhe kjo nuk merr parasysh vështirësitë me të cilat duhet të përballet një person për t’u riintegruar në shoqëri pas daljes nga burgu ose shkallën e lartë të recidivizmit. 

Nëse mund të adresojmë dhe t’i japim përparësi shëndetit mendor, mund të fillojmë të trajtojmë çështje që lidhen në mënyrë periferike me të, kështu që ne duhet të mbështesim organizatat që kërkojnë të ndryshojnë këtë situatë. Për shembull, Cara Collective, ka licencuar punonjës socialë klinikë në stafin e saj, këshilltarë që ofrojnë mbështetje, burime dhe trajnime social-emocionale për të ndihmuar njerëzit që të analizojnë çdo traumë të së kaluarës që i ka sjellë deri në këtë pikë. Sepse shërimi i vërtetë mund të fillojë vetëm duke u përballur me vështirësitë tona.

Kathleen St. Louis Caliento, PhD, është presidente dhe drejtoreshë ekzekutive e Cara Collective, një organizatë lider në zhvillimin e fuqisë punëtore me bazë në Çikago që ka ndihmuar mbi 8,000 njerëz që jetojnë në varfëri të gjejnë punë cilësore

Read More

SUBSCRIBE TO SERVICE95 NEWSLETTERS

Subscribe