Service95 Logo
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 
Issue #019 Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 

All products featured are independently chosen by the Service95 team. When you purchase something through our shopping links, we may earn an affiliate commission.

An image of a woman's face obscured by yellow squares in a collage illustration © Anthony Gerace

Të mësojmë ta duam “egoizmin” tonë 

Ndoshta janë ligjet gjithnjë e më të rrepta të abortit ose ndoshta është thjesht gjendja e përgjithshme e mizogjinisë, por kohët e fundit kam qenë duke menduar se çfarë pret shoqëria e sotme nga ne gratë. Kjo është arsyeja pse mesazhi i dokumentarit My So-Called Selfish Life (“Jeta ime e ashtuquajtur egoiste”), për zgjedhjen e grave për të mos pasur fëmijë dhe se si kjo mund të gjykohet si “egoizëm”, më ka lënë mbresa të thella. Zgjedhja për të mos pasur fëmijë mbetet disi tabu, por për shkak të realiteteve të ndrydhura me të cilat përballemi (si ngrohja globale, mbipopullimi, dhuna me armë dhe, më qartë, dëshira e respektueshme për të mos dashur një familje “tradicionale”) po kthehet në një vendim më tërheqës për shume njerëz. Ndihem krenare të jem e rrethuar nga gra që ndihen mjaft mirë me diskutimin rreth këtyre temave, duke theksuar vendimet që marrim dhe arsyet pse i marrim ato. Shpresoj që filmat si My So-Called Selfish Life mund të nxisin më shumë biseda mbi këtë temë, si midis grave ashtu edhe burrave. Kjo është edhe arsyeja pse kam zgjedhur, për listën e kësaj jave, pesë pjesë të kulturës pop që paraqesin pikëpamje jotradicionale për natyrën femërore. Le të vazhdojmë bashkëbisedimin. Dua x
  1. Bad Feminist – Roxane Gay
  2. Queenie – Candice Carty-Williams
  3. The Vagina Monologues – Eve Ensler
  4. King Kong Theory – Virginie Despentes
  5. The Second Sex – Simone de Beauvoir
 

ABONOHUNI NË DUA LIPA: AT YOUR SERVICE

Read More

SUBSCRIBE TO SERVICE95 NEWSLETTERS

Subscribe