Service95 Logo
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike
Issue #030 Pesë aplikacione progresive për takime romantike

All products featured are independently chosen by the Service95 team. When you purchase something through our shopping links, we may earn an affiliate commission.

Illustration of hands with pink nail varnish using dating app on phone Dusan Stankovic

Pesë aplikacione progresive për takime romantike

Në botimin nr. 020 të Service95, shkrimtarja e marrëdhënieve Olivia Petter rekomandoi aplikacionet e takimeve romantike të cilat po përdorin mënyra të reja për të mbrojtur gratë.

  1. Bumble – aplikacioni origjinal feminist për takimet romantike, që lejonte gratë ‘të bënin lëvizjen e parë’.
  2. Her – një nga aplikacionet lider të industrisë për gratë lesbike dhe transgjinore.
  3. S’More – ku përdoruesit mund të shohin vetëm një version të hijezuar të profilit të dikujt, i cili vjen duke u qartësuar sa më shumë të bisedoni me të.
  4. The Sauce – aplikacioni ku profilet tradicionale janë zëvendësuar me video reale, në mënyrë që të keni një përshtypje të qartë të personit me të cilin po flisni.
  5. Safer Date – i cili mbledh dokumente identifikimi dhe vërtetime të gjendjes gjyqësore për të gjithë përdoruesit e tij.

Olivia Petter është shkrimtare e marrëdhënieve romantike për “The Independent” dhe autore e “Millennial Love”, i botuar nga “4th Estate”

Read More

SUBSCRIBE TO SERVICE95 NEWSLETTERS

Subscribe