Service95 Logo
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Issue #023 Për turpin dhe shprehjen e mendimit
Image of artwork by American conceptual artist and collagist Barbara Kruger Untitled (Your Body Is A Battleground), Barbara Kruger, 1989, Courtesy the artist, The Broad Art Foundation and Sprüth Magers

Për turpin dhe shprehjen e mendimit

Turpi është diçka e errët. Është një ndërtesë shoqërore dhe patriarkale, të cilën ne e kemi ngritur dhe kemi mbyllur veten brenda, duke na mësuar si të sillemi sipas njëfarë kodi moral, politik ose kulturor. Të heqësh e të largosh turpin mund të jetë shumë më e mundimshme sesa të fitosh mbi të, duke i bërë përpjekjet tejet të vështira. Kjo është arsyeja pse mendoj se është kaq e rëndësishme t’u japësh hapësirë atyre që duan të flasin për çështje që konsiderohen “të turpshme” – si aborti.

“Kur bëhet fjalë për abortin, aspekti personal është shumë më i rrezikshëm se ai politik,” shkruan Mona Eltahawy në artikullin Service95 të kësaj jave – një histori e gjatë që buron nga gjendja e rrezikshme që ekziston në këtë moment për sa u përket të drejtave për riprodhimin në Shtetet e Bashkuara. Për ata që ndihen të aftë, të shprehësh mendimin ndihmon për të larguar turpin; më pas, në historitë tona të treguara mund të gjejmë baza të përbashkëta “për ta nxjerrë abortin nga fshehtësia dhe ta paraqesim për diskutim në publik si një e drejtë e njeriut”.

Ju lutem lexoni çdo fjalë të historisë së Mona-s. Më ka kujtuar diçka dhe shpresoj të bëjë të njëjtën gjë edhe me ju.

Dua x 

ABONOHUNI TE DUA LIPA: AT YOUR SERVICE

← Back

Thank you for subscribing. Please check your email for confirmation!
Invitation sent successfully!

Please check your email for a reset password link!

Subscribe