Service95 Logo
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë
Issue #072 Parada e Krenarisë në Kosovë

All products featured are independently chosen by the Service95 team. When you purchase something through our shopping links, we may earn an affiliate commission.

Images from the 2023 Prishtina Pride March @Prishtina_Pride

Parada e Krenarisë në Kosovë

Festimet e gëzueshme të paradës së Krenarisë që po zhvillohen në mbarë botën na kujtojnë përparimin e bërë drejt barazisë për njerëzit LGBTQIA+, por edhe sfidat me të cilat komuniteti vazhdon të përballet në nivel global. Vetëm këtë vit, ligje të reja të ashpra kundër homoseksualëve hynë në fuqi në Ugandë dhe një numër rekord i projektligjeve anti-LGBTQIA+ u prezantua në legjislaturën amerikane. Aktet seksuale mes gjinive të njëjta janë ende të kriminalizuara në 64 vende të OKB-së. Asnjëherë më parë nuk ka qenë kaq i rëndësishëm krijimi i hapësirave të sigurta ku njerëzit mund të jenë me të vërtetë vetvetja pa frikë se do të persekutohen. Në këtë numër të Service95 rreth çështjes së Paradës së Krenarisë ne donim të eksploronim idenë e “një hapësire të sigurt”. Prandaj i kërkuam Besa Lucit, një kryeredaktore që jeton në Prishtinë, të intervistonte katër aktivistë queer për të folur se çfarë përfaqëson ky koncept për ta, krahas fotografive të mrekullueshme të Besfort Sylës. Historitë e tyre kanë qenë vërtet frymëzuese për mua dhe shpresoj që të jenë edhe për ju. 

Dua x

Read More

SUBSCRIBE TO SERVICE95 NEWSLETTERS

Subscribe