Service95 Logo
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor
Issue #050 Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor

All products featured are independently chosen by the Service95 team. When you purchase something through our shopping links, we may earn an affiliate commission.

An illustration of a crumbling masculine statue Lehel Kovacs ©

Maskuliniteti toksik dhe shëndeti mendor

Kemi mbërritur në gjysmën e serisë sonë të veçantë njëmujore mbi shëndetin dhe mirëqenien, si dhe në numrin e 50-të të buletinit tonë! Kështu që jam e lumtur t’ia dorëzoj stafetën të ftuarit tonë Glenn Lutz, që është redaktori i të dy buletineve të numrit tonë mbi shëndetin mendor të burrave, që do të botohen këtë javë dhe javën e ardhshme. Një artist dhe shkrimtar i talentuar, Glenn di se si të nxisë biseda të rëndësishme rreth shëndetit mendor, maskulinitetit dhe të bëjë dallimin mes të dyjave. Siç e dimë të gjithë, për shkak të pritshmërisë së brezave se çfarë do të thotë të jesh “burrë”, bisedat rreth shëndetit mendor dhe emocioneve vazhdojnë të jenë ende një stigmë e theksuar në shumë komunitete. Shpresoj që të gjejmë një mënyrë për t’i bërë këto biseda pak më të lehta dhe se historitë që lexoni, nga të cilat mësoni dhe kuptoni do t’ju ndihmojnë të diskutoni këto çështje edhe në rrethin tuaj. 

Dua x

ABONOHUNI TE DUA LIPA: AT YOUR SERVICE 

Read More

SUBSCRIBE TO SERVICE95 NEWSLETTERS

Subscribe