Service95 Logo
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Issue #056 Liri për kosovarët
Image of people in front of the Set Me Free campaign installation at Sunny Hill Festival, Kosovo

Liri për kosovarët

Çdo verë mezi pres të kaloj sa më shumë kohë në Kosovë, një vend me një energji si askund tjetër, ndoshta sepse gjysma e popullsisë është nën 27 vjeç. Atmosfera është shumë evropiane, me një skenë të zhvilluar muzikore dhe arti. Megjithatë, në shumë mënyra, të rinjve kosovarë u janë prerë krahët. Kosova mbetet një nga shtetet e pakta evropiane ku qytetarët duhet të pajisen me vizë për të vizituar BE-në, qoftë për qëllime biznesi ose për pushime. Në buletinin e kësaj jave, shkrimtarja Suzana Vuljevic shpjegon se çfarë do të thotë liria e lëvizjes për Kosovën dhe pse zotimi i fundit i BE-së për liberalizimin e vizave deri në janar 2024 është një premtim që duhet mbajtur.

Dua x

← Back

Thank you for subscribing. Please check your email for confirmation!
Invitation sent successfully!

Please check your email for a reset password link!

Subscribe