Service95 Logo
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave
Issue #049 Le të dëgjohet zëri i grave

All products featured are independently chosen by the Service95 team. When you purchase something through our shopping links, we may earn an affiliate commission.

Dua Lipa walking on a beach

Le të dëgjohet zëri i grave

Mirë se vini në atë që do të jetë e dyta e një serie të veçantë njëmujore kushtuar shëndetit dhe mirëqenies. Në artikullin e gjatë të kësaj jave, shkrimtarja akademike Jamie Brooks Robertson shqyrton mënyrat e shumta të ndikimit të pandemisë së Covid-19 te shëndeti riprodhues i grave dhe se si kjo nuk është raportuar kryesisht nga bota mjekësore, e cila, për fat të keq, është përdorur si një argument në retorikën anti-vaksinë. Çështja këtu është se gratë ende vazhdojnë të mos kenë gjithmonë vendin e duhur në mjekësi dhe kërkime mjekësore. Shpresoj se duke i trajtuar këto çështje hapur dhe sinqerisht, do të fillojmë të sjellim ndryshimin e nevojshëm global në kujdesin shëndetësor për gratë. 


Dua x

ABONOHUNI TE DUA LIPA: AT YOUR SERVICE 

Read More

SUBSCRIBE TO SERVICE95 NEWSLETTERS

Subscribe