Service95 Logo
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Issue #040 Kjo risi unike... What3words
Images of locations around the world identified using the locations app What3words What3Words

Kjo risi unike... What3words

Cili është aplikacioni më i fundit që do të revolucionarizojë jetën tonë? What3words. Duke e ndarë botën (po, të gjithë botën) në katrorë prej 3 metrash dhe duke i dhënë secilit katror një “adresë” unike me tri fjalë, ky aplikacion novator është mënyra më e lehtë për të gjetur dhe ndarë vendndodhjet e sakta. Nuk keni pse të endeni më lart e poshtë nëpër festivale në kërkim të një kamioni tjetër ambulant ushqimi si pikë takimi: thjesht dërgojuni miqve tri fjalët tuaja dhe ata mund t’ju gjejnë lehtë. Një aplikacion i dobishëm për dërgesa të përditshme ose nëse makina pëson defekt, dhe ka shumë gjasa që mund t’ju shpëtojë në raste urgjente nëse pësoni aksident gjatë një shëtitje në natyrë. Si ia kemi bërë deri tani pa këtë aplikacion?!

Samantha de Haas është kryeredaktore e përkohshme ekzekutive dhe kryeredaktore e Service95

← Back

Thank you for subscribing. Please check your email for confirmation!
Invitation sent successfully!

Please check your email for a reset password link!

Subscribe