Service95 Logo
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Image of a group of photographers gathered in a photographer's pit © Arthur Elgort/Trunk Archive

Kjo risi unike... Proximities

Për pjesën më të madhe, shumica e lajmeve të ndjekura në perëndim përqendrohet në atë që po ndodh po në perëndim. Megjithatë, te Service95, ne e përkrahim plotësisht narrativën globale. Kjo është arsyeja pse e duam Proximities. Ky buletin informativ i pavarur i Substack, që menaxhohet nga Barry Malone, nxjerr në pah tre lajme joperëndimore që duhet të lexoni çdo ditë. Nga Palestina në Kinë e nga Burkina Faso në Liban, Proximities është një mënyrë e thjeshtë, por brilante, për të na ndihmuar të jemi pjesë e historive frymëzuese nga bota, të cilat nuk po marrin vëmendjen e duhur. Shpresojmë që këto informacione të mençura do të ketë njëfarë ndikimi për të larguar paksa vëmendjen nga lajmet e dominuara prej Perëndimit.
← Back

Thank you for subscribing. Please check your email for confirmation!
Invitation sent successfully!

Please check your email for a reset password link!

Subscribe