Service95 Logo
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities
Issue #014 Kjo risi unike... Proximities

All products featured are independently chosen by the Service95 team. When you purchase something through our shopping links, we may earn an affiliate commission.

Image of a group of photographers gathered in a photographer's pit © Arthur Elgort/Trunk Archive

Kjo risi unike... Proximities

Për pjesën më të madhe, shumica e lajmeve të ndjekura në perëndim përqendrohet në atë që po ndodh po në perëndim. Megjithatë, te Service95, ne e përkrahim plotësisht narrativën globale. Kjo është arsyeja pse e duam Proximities. Ky buletin informativ i pavarur i Substack, që menaxhohet nga Barry Malone, nxjerr në pah tre lajme joperëndimore që duhet të lexoni çdo ditë. Nga Palestina në Kinë e nga Burkina Faso në Liban, Proximities është një mënyrë e thjeshtë, por brilante, për të na ndihmuar të jemi pjesë e historive frymëzuese nga bota, të cilat nuk po marrin vëmendjen e duhur. Shpresojmë që këto informacione të mençura do të ketë njëfarë ndikimi për të larguar paksa vëmendjen nga lajmet e dominuara prej Perëndimit.

Read More

SUBSCRIBE TO SERVICE95 NEWSLETTERS

Subscribe