Service95 Logo
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin
Issue #055 Homazh për ata që sjellin ndryshimin

All products featured are independently chosen by the Service95 team. When you purchase something through our shopping links, we may earn an affiliate commission.

Image of trans activist and author Munroe Bergdorf Munroe Bergdorf, Mariano Vivanco

Homazh për ata që sjellin ndryshimin

Në buletinin e kësaj jave, Marie-Claire Chappet shkroi një artikull të mrekullueshëm për aktivisten dhe modelen e shkëlqyer Munroe Bergdorf. Me botimin e biografisë së saj të re Transitional, Munroe, një nga modelet e para trans britanike, po adreson çështjen e transgjinorëve dhe po ngre zërin e saj për të sjellë ndryshim për të gjithë ata që shpesh ndihen sikur nuk ekzistojnë. Duke qenë se drejtësia sociale dhe aktivizmi janë disa nga vlerat thelbësore të Service95, jemi vërtet të entuziazmuar të fillojmë të nxjerrim më shpesh në pah në rrjetet tona sociale ata që sjellin ndryshimin dhe të nderojmë punën e tyre. Shpresoj se këta njerëz dhe historitë e tyre mahnitëse do t’ju frymëzojnë po aq sa më kanë frymëzuar edhe mua. Vazhdoni të na ndiqni.

Dua x

Read More

SUBSCRIBE TO SERVICE95 NEWSLETTERS

Subscribe